Wanneer u dit formulier invult, vraagt u de easyPOS Fashion app aan. Let op: de app is een add-on en geen losse applicatie. Dit betekent dat de app uitsluitend functioneert in combinatie met easyRelatie Online inclusief de module ‘vasthouden aankopen’.

Niet verplicht voor Nederlandse rekeninghouders

Gebruikerlogins

Geef hieronder voor elke gebruiker een e-mailadres op. Dit e-mailadres wordt gebruikt om mee in te loggen.


1 Voorwaarden huren per maand

  • Betaling via automatische incasso;
  • Onderhoudscontract is verplicht (is bij de prijs inbegrepen);
  • Minimale contractduur is 1 jaar;
  • Software werkt met een key die 2 x per jaar verlengd dient te worden;
  • De prijzen worden jaarlijks met de inflatiecorrectie aangepast;
  • Installatie en instructie worden apart berekend;
  • Opzegtermijn, na de minimale contractduur, is 2 maanden en er dient schriftelijk opgezegd te worden.

2 automatische incasso

Hiermee geeft u toestemming aan easyPOS software om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan easyPOS software. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden (automatische incasso’s gelden alleen voor de maandabonnementen).